Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

"ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ"

Συνεδρίασε (στις 04/11/2011 ημέρα Παρασκευή) για 3η συνεχή φορά εντός του 2011 υπό την Αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου, υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχου Κωνσταντίνας Νικολάκου και ενέκρινε είκοσι μία (21) αιτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, συνολικού κόστους 16.153.580,30 ευρώ & δημόσιας δαπάνης 7.417.775,26 ευρώ, με μέσο ποσοστό επιχορήγησης 45,92 % & 33,00 E.M.E. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) .
Αναλυτικότερα, στο Νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα στα Τ.Δ. Κάτω Καρυών & Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης & Ραχών της Δ.Ε. Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας, εγκρίθηκαν τρία επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα, τα οποία αφορούν, ένα εκσυγχρονισμό μονάδας κατασκευής μεταλλικών σκελετών κτιρίων, ένα εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας & μορφοποίησης υαλοπινάκων & ένα εκσυγχρονισμό μονάδας παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος, συνολικού κόστους 1.002.992,00 ευρώ, δημόσιας δαπάνης 473.455,00 ευρώ.

(Πηγή:kalimera-arkadia.blogspot.com)