Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

"Δράσεις Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως"

Την υλοποίηση έργων αναδάσωσης σε δασικό σύμπλεγμα στο δυτικό Μαίναλο ενέκρινε ο γενικός γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος Αποστολόπουλος, έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με αποκλειστική δαπάνης της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως και χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου.Την προμήθεια του φυτευτικού υλικού έχει αναλάβει το δασικό φυτώριο του δασαρχείου Βυτίνας.Η διεύθυνση δασών Αρκαδίας σε συνεργασία με το δασαρχείο Βυτίνας, θα παράσχουν το προσωπικό καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ενώ συγχρόνως έχουν επιφορτιστεί με τηνεποπτεία και καθοδήγηση των ομάδων εργασίας. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει απευθύνει πρόσκληση σε φορείς και ιδιαίτερα στα σχολεία, να προβούν σε εθελοντικές δενδροφυτεύσεις, με τη δέσμευση να ενισχύσει ενεργά κάθε τέτοια ενέργεια.Ὅ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερεμίας (Φούντας) ἐγεννήθη ἐν Ναυπάκτῳ τῷ 1941.Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τῷ 1964. Ἔχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1969 καί Πρεσβύτερος τῷ 1972.Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκήρυξ εἷς διαφόρους Ί. Μητροπόλεις καί εἰς τήν Ί.Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν.Τῷ 2000 ἄνηγορεύθη Δρ. Θεολογίας. Τῷ 2003 ἐξελέγη Ἐπίκουρος Καθηγητής καί τῷ 2006 Τακτικός Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐπί τῆς Ἕδρας Εἰσαγωγῆς εἰς τήν Π.Δ. καί Ἑρμηνείας τῆς Π.Δ. ἐκ τοῦ κειμένου τῶν Ο'.Συνέγραψε πολλά ἑρμηνευτικά καί θεολογικά ἔργα.Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἐχειροτονήθη εἰς τᾶς 14-10-2006.