Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Η τουριστική ανάπτυξη της Γορτυνίας

Παραθέτουμε τρεις από τις σημαντικές παρουσιάσεις που έγιναν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γορτυνίας στις 29/10/2011.
Πρόταση για Διατμηματικό Ερευνητικό Πρόγραμμα στην περιοχή του Ποταμού και της Λίμνης Λάδωνα (http://www.gortynia.gov.gr/wp-content/presentations/ΛΑΔΩΝΑΣ_01.pps) .
Μελέτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για Αξιοποίηση της Λίμνης του Λάδωνα και των παραλαδώνιων περιοχών σε μορφή PDF. Αποτελεί επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης του 1999 για τουριστική αξιοποίηση (http://www.gortynia.gov.gr/wp-content/presentations/Παρουσίαση_29062011.pdf)

Πρόταση και πρωτοβουλίες του Σύλλογου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων για Δίκτυο Μονοπατιών στο Μαίναλο (http://www.saoo.gr/diktyo-monopation/) καθώς και του σημαντικού έργου του ΣΑΟΟ για τη Σήμανση και Καταγραφή με GPS του υπάρχοντος δικτύου. (http://www.saoo.gr/first_issue/διαδρομές-του-σαοο-σε-gps/)