Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αλέξανδρος Πανταζίδης Ιδρυτικό Μέλος & Διαχειριστής


"Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης μιας τόσο σημαντικής ημερίδας και παράλληλα να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ευγενική σας παρουσία και ελπίζω να φανώ χρήσιμος στο πλαίσιο μιας αειφόρου προοπτικής για τον ευλογημένο αυτόν τόπο. Ένα τόπο, που αποτέλεσε για μένα ανεπανάληπτη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.
Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που, ως βιολόγος εκπαιδευτικός του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης, άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η αφορμή δόθηκε με την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για τη μελέτη των υδάτινων πόρων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ποτάμια οικοσυστήματα. Ένα από τα οικοσυστήματα, που επιλέξαμε να μελετήσουμε με μαθητές από τρία Γυμνάσια της Αττικής, ήταν και ο ποταμός Λούσιος με τους εξής τρεις σταθμούς δειγματοληψίας:
Σταθμός 1 Πηγές, στο Καλονέρι δίπλα από το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής.
Σταθμός 2 Περιοχή Καρκαλούς, λίγο πριν την είσοδο του φαραγγιού.
Σταθμός 3 Κεφαλάρι Αϊ-Γιάννη, όπου βρίσκεται το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης.
Μεταξύ άλλων, οι εργασίες πεδίου περιελάμβαναν:
- Προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα νερού από το ποτάμι.
- Μελέτη των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της κοίτης.
- Έλεγχο της ποιότητας του νερού με τη χρήση βιοδεικτών.
- Επίσκεψη στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης.
- Γνωριμία με τη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής (μοναστήρια).
Το εν λόγω πρόγραμμα διήρκησε τρία χρόνια και η ολοκλήρωση του το φθινόπωρο του 2002 συνέπεσε με μια μεταβατική περίοδο στο χώρο της παιδείας, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» μετασχηματίζεται σταδιακά σε «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», ή «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», όπως μερικοί θέλουν να τη χαρακτηρίζουν. Πέρα όμως από τις όποιες διαφωνίες αναφορικά με την έννοια της αειφορίας (κυρίως στο χώρο της διανόησης), ζητούμενο για όλους είναι η πορεία προς μια ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.
Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την προοπτική υλοποίησης πιο σύνθετων projects πέραν του χώρου της εκπαίδευσης, μας οδήγησαν στην ίδρυση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΕΑΑ). Στόχος μας είναι η προώθηση μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Επί του παρόντος, οι κύριες δράσεις μας κινούνται γύρω από τον τομέα της εκπαίδευσης. Δεν παύουμε όμως, να εργαζόμαστε συστηματικά ώστε σύντομα να έχουμε αναπτύξει και τους υπόλοιπους τομείς, που προβλέπονται από το καταστατικό μας.
Το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, για το οποίο σήμερα θα σας μιλήσω, είναι μια πρωτοβουλία της Εταιρείας μας, η οποία υλοποιείται το μήνα Ιούλιο και αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ως μοχλού για την αειφόρο ανάπτυξη μιας περιοχής. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης είναι η αναστροφή των σημερινών τάσεων, όσον αφορά στα πρότυπα συμπεριφοράς και τις καταναλωτικές συνήθειες στις ανεπτυγμένες χώρες. Άτυπες μορφές εκπαίδευσης, όπως το εν λόγω ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάλυση και επεξεργασία περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για προβλήματα της εποχής μας και να καταστούν ενεργοί πολίτες, θέλοντας να αποτελέσουν μέρος της λύσης.
Το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της ΕΕΑΑ, όπως είναι σχεδιασμένο, απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου, που ενδιαφέρονται να συνδυάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκπαιδευτικά δρώμενα, που στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα προστασίας και αειφόρου διαχείρισης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Μπορούν όμως να το παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να επιμορφωθούν στη μεθοδολογία υλοποίησης σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες) και ερευνητικών εργασιών τύπου «project» (Λύκειο).
Το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
§ Περιβαλλοντική εκπαίδευση (εισηγήσεις, δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικά δρώμενα) για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων όπως: υγεία, διατροφή, περιβάλλον, φυσικοί πόροι, ενέργεια, κλιματική αλλαγή ανθρώπινα δικαιώματα, κ.λπ.
§ Επισκέψεις και περιηγήσεις σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τόπους ιστορικής μνήμης.
§ Αθλητικές δραστηριότητες στη φύση, σε συνεργασία με εταιρείες εναλλακτικού τουρισμού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
§ Προβολές ταινιών οικολογικού περιεχομένου, που εκτός των συμμετεχόντων μαθητών μπορεί να παρακολουθήσει και η ευρύτερη τοπική κοινωνία.
§ Περιβαλλοντικές δράσεις, σε συνεργασία με το Δήμο.
§ Συμμετοχή σε εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα.
Το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ξεκίνησε ως θεσμός το 2004. Τα δύο πρώτα καλοκαίρια υλοποιήθηκε στην Κολυμπήθρα της Τήνου, ενώ από το 2009 πραγματοποιείται στην Ήπειρο με βάση εκκίνησης τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων. Στη διαφάνεια παρουσιάζω ενδεικτικά ορισμένες από τις περσινές δραστηριότητες όπως:
α) Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Πραμάντων (φωτ. 1 & 2), β) Καθαρισμός ρέματος, υπό το συντονισμό του Δήμου, γ) Πεζόβολο στον ποταμό Άραχθο
Για το 2012, η πρότασή μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ είναι:
§ Η συνεργασία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αντίστοιχου προγράμματος που θα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων από την τοπική κοινωνία, αλλά και σε παιδιά της ίδιας ηλικίας τα οποία θα βρίσκονται στην περιοχή ως παραθεριστές.
§ Εναλλακτικά, θα μπορούσε να σχεδιασθεί ένα ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ διάρκειας 4-5 ημερών για εκπαιδευτικούς από διάφορες, ανά την Ελλάδα, σχολικές μονάδες της Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης.
Αγαπητοί φίλοι, τελειώνοντας την εισήγησή μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και σας διαβεβαιώσω ότι, όποια κι αν είναι η απόφαση του ΔΣ της ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, τα στελέχη της ΕΕΑΑ και εγώ προσωπικά θα δηλώσουμε «παρόντες» και πρόθυμοι να βάλουμε πλάτη σ’ αυτό το εγχείρημα, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρότυπο θεσμό Πανελλήνιας εμβέλειας."