Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

"ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ"

του Βασίλη Στασινόπουλου - Οικονομολόγου, ΜΒΑ

"...Το επιχειρηματικό σχέδιο για την Ανάπτυξη του Δήμου Γορτυνίας πρέπει αρχικά να ανιχνεύσει και να προσδιορίσει με σαφήνεια τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και δυνατότητες που προσφέρει η ΓΟΡΤΥΝΙΑ, ώστε σε συνέχεια οι δράσεις που θα υλοποιηθούν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα το να κάνουμε αναφορά για ανάπτυξη ίσως και να φαντάζει δύσκολο και να ηχεί ουτοπικό τη χρονική στιγμή μάλιστα που η χώρα αγγίζει το χείλος της χρεοκοπίας. Με γνώμονα το ανωτέρω οι όποιες δράσεις ληφθούν επιβάλλεται να αποσκοπούν στην επίτευξη κέρδους με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Σημασία έχει οι όποιες προτάσεις και σχέδια υποβληθούν να είναι ρεαλιστικά και βιώσιμα. Οι Αναπτυξιακές προτεραιότητες πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια και σωστό προγραμματισμό στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού, της Ποιότητας Ζωής, του Κοινωνικού τομέα και της Οικονομικής μεγέθυνσης.


Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης της ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (σύντομη αναφορά):
Πρώτος άξονας: Η βαριά βιομηχανία της Γορτυνίας είναι ο τουρισμός και ειδικότερα ο χειμερινός. Ο Δήμος Γορτυνίας αλλά και οι συναφείς επαγγελματικοί σύλλογοι της περιοχής κρίνεται σκόπιμο να προβάλλουν ολοκληρωμένα και όχι μεμονωμένα το τουριστικό προιόν. Μια σειρά πρωτοβουλιών θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όπως λ.χ. κατασκευή ιστοσελίδας (www.visitgortynia.gr), δημιουργία σχετικού ταξιδιωτικού έντυπου υλικού όπου θα αποτυπώνονται τα αξιοθέατα, τα καταλύματα της περιοχής κτλ. και που θα μπορούσε να διανεμηθεί με χαμηλό κόστος σε κυριακάτικα έντυπα, κλαδικά περιοδικά, επιμελητήρια, ταξιδιωτικά γραφεία κτλ. Επίσης θα μπορούσε να προωθηθεί το τουριστικό Γορτυνιακό προιόν μέσω της συμμετοχής σε Διεθνείς κλαδικές εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα (π.χ. Philoxenia) όσο και στο εξωτερικό (ΒΙΤ, Westfield κ.ά..). Παράλληλα θα πρέπει να προωθηθούν ειδικές μορφές τουρισμού (λ.χ. συνεδριακός τουρισμός ύστερα και απο την κατασκευή συγχρονων εγκαταστάσεων όπως του συνεδριακού κέντρου της Δημητσάνας, θρησκευτικός τουρισμός αφού η Γορτυνία χαρακτηρίζεται για τους πολλούς χριστιανικούς ναούς- μοναστήρια και που δύναται να επιτευχθεί συνεργασία με τη Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κτλ).
Δεύτερος άξονας: Ενίσχυση της παραγωγικότητας. Στη σημερινή εποχή της οικονομικής αβεβαιότητας και των υψηλών δεικτών ανεργίας οι μικρές επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται -κυρίως στους τομείς της κτηνοτροφίας, των τροφίμων, ποτών και μελιού-στην ορεινή περιοχή της Γορτυνίας θα πρέπει να συνασπιστούν, να συνεταιριστούν (έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιοσιμώτητά τους) υπό τη σκέπη μιας σύγχρονης ανώνυμης εταιρείας όπου θα διασφαλίζει την άριστη δυνατή ποιότητα καθιερώνοντας ενδεχομένως το brand name "Γορτυνία-Η χώρα των Θεών"- "Gortynia- The land of Gods".
Η επιχειρηματικότητα στη Γορτυνία θα τονωθεί και παράλληλα θα ενισχυθεί όταν αναζητηθούν τρόποι προώθησης των ποιοτικών παραδοσιακών τοπικών προιόντων τόσο στην εσωτερική όσο και εξωτερική αγορά. Πρέπει να διενεργηθούν ενημερωτικές ημερίδες ή παροχή πληροφόρησης στους επιχειρηματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Τρίτος άξονας: Συνεργασία του Δήμου Γορτυνίας με θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: Ο Δήμος μπορεί να προσκαλέσει κλιμάκιο του δημόσιου οργανισμού Invest in Greece S.A (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε). www.investingreece.gov.gr να επισκεπτεί τη Γορτυνία και να αναζητηθούν προοπτικές προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων από το εξωτερικό (Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ). Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως παρόλο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επιχειρηματίες από κράτη όπως αυτά της Ρωσίας και της Κίνας ενδιαφέρονται να επενδύσουν κεφάλαια. Στόχος του δημόσιου αυτού φορέα είναι να υλοποιεί σειρά ενημερωτικών ημερίδων σε διάφορα μήκη και πλάτη της υφηλίου.
Πολλοί είναι εκείνοι που στηρίζουν ότι θα πρέπει να στραφούμε για οικονομικούς και περιβαλλοντολογικούς λόγους στην χρησιμοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Ελλάδα αλλά και ο Δήμος Γορτυνίας μπορεί να χρησιμοποιήσουν πηγές εναλλακτικής ενέργειας (Βιομάζα, Φωτοβολταικά, Αιολικά Πάρκα κτλ). Προς τη κατεύθυνση αυτή θα συνεισφέρει η συνεργάσια του Δήμου με τον εθνικό φορέα για τη προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας www.cres.gr .
Στο δεύτερο άξονα κάναμε αναφορά για τη προώθηση Γορτυνιακών προιόντων (π.χ. Ελατίσιο μέλι). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συνδρομή του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε. www.hepo.gr .
Στο τομέα του τουρισμού που αναλύσαμε στο πρώτο άξονα μπορεί να συνεργαστεί ο δήμος με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) www.visitgreece.gr .
Συνεργασία μπορεί να επιδιώξει ο Δήμος Γορτυνίας -για τη παροχή ειξιδεικευμένων επιστημονικών συμβουλών- με Τεχνολογικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.tourism-pms.gr (Θέματα Τουρισμού), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης www.aoa.aua.gr (Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης) και πολλά άλλα.
Τέταρτος άξονας: Εμπέδωση σχέσεων και δεσμών με τους ομογένεις Γορτύνιους. Δυνατότητα για συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις που θα αναληφθούν (ενδεχομένως υλοποίηση έργων στους οικισμούς από τους οποίους κατάγονται). Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα -που τις τελαυταίες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας- του επιφανούς Γορτύνιου επιχειρηματία κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου να παράσχει βοήθεια στους πυρόπληκτους Αρκάδες. Διενέργεια κάθε 3 έτη Παγκόσμιου Πανγορτυνιακού Ανταμώματος στην έδρα του Δήμου, τη Δημητσάνα.
Πέμπτος άξονας: Πλήρης και αποδοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής με τη καθιέρωση εθελοντικών ομάδων εργασίας σε διάφορες θεματικές ενότητες (πχ προστασία ορεινού όγκου Μαινάλου κτλ). Καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των Γορτύνιων επαγγελματιών και επιστημόνων ετσι ώστε ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν (σε έργα και υλοποίηση, εκπόνηση μελετών) αφενός να ενισχύεται η τοπική οικονομία και αφετέρου να σφυρηλατηθούν- δεσμοί με τους γηγενείς και όσους έλκουν τη καταγωγή τους από τη Γορτυνία..."