Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

«Ο Δήμαρχος Γορτυνίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Δημοσιεύουμε σήμερα τις κεντρικές βάσεις της στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Γορτυνία όπως αυτές αποτυπώθηκαν απο τον Δήμαρχο Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλο* . "Η Γορτυνία μπορεί να μπει σε τροχιά ανάπτυξης με αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων για τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, που θα αλληλοτροφοδοτούνται και δεν θα καταστρέφουν την υπάρχουσα παραγωγική δραστηριότητα. Με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης μπορούμε να αναδείξουμε την “αναπτυξιακή ταυτότητα” της Γορτυνίας ως ενιαίο αγροτουριστικό χώρο. Η Γορτυνία διαθέτει πολλούς “πόλους” ανάπτυξης, γύρω από τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι νέες οικονομικές δραστηριότητες, όπως το Μαίναλο, ο Λάδωνας και η λίμνη του Λάδωνα, ο Ερύμανθος, ο Αλφειός, τα φαράγγια του Λούσιου, της Γκούρας, του Τουθώα, το δάσος της Κάπελης, τα ιαματικά λουτρά της Ηραίας, και άλλα. Διαθέτει μοναδικούς παραδοσιακούς οικισμούς, ορεινούς όγκους με μονοπάτια, αρχαιολογικούς χώρους, πολλά μοναστήρια, κάστρα και πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Διατηρεί σημαντική πρωτογενή αγροτική παραγωγή, που μπορεί να τροφοδοτεί με προϊόντα με ονομασία προέλευσης, αλλά και να υποστηρίζεται από τις νέες δραστηριότητες με τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας. Μπορούμε να μετατρέψουμε το μειονέκτημα της έλλειψης ανάπτυξης, που είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του πανέμορφου φυσικού περιβάλλοντος, σε πλεονέκτημα, προβάλλοντας την “άγνωστη” Γορτυνία σε μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα. Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ελκυστικό για ιδιωτικές επενδύσεις, που θα σέβονται και δέν θα καταληστεύουν το φυσικό περιβάλλον. Με τέτοιο τρόπο, ώστε τα οφέλη να παραμένουν στην περιοχή και να αναβαθμίζουν το επίπεδο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ο δήμος θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα αξιοποιεί τα έσοδα για τον βασικό κοινωνικό του ρόλο, με υπηρεσίες που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Ο νέος Δήμος έχει πολλές νέες αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και εκκρεμμότητες και -ειδικά τώρα που “στήνεται” ο Δήμος- δέν υπάρχει ο χρόνος για να ερχόμαστε σε στενότερη επαφή με τους Γορτύνιους, όπως θα θέλαμε. Γνωρίζω όμως ότι πολλά βλέματα είναι στραμμένα επάνω μας και πώς υπάρχει προσμονή και ελπίδα ότι ο νέος Δήμος θα μπορέσει να συνεισφέρει για ένα καλύτερο αύριο για την Γορτυνία. Αποτελεί τιμή για μας η εμπιστοσύνη προς το συνδυασμό μας, να είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή του Δήμου Γορτυνίας και δεσμεύομαι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να ανταποκριθούμε σ’ αυτήν την τιμή, χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος και χωρίς να θεωρούμε τη Δημαρχία σαν μέσο για άλλες πολιτικές επιδιώξεις. Αποκλειστικό κριτήριο για τις επιλογές μας είναι, στην πρώτη θητεία, να βάλουμε γερές βάσεις για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της Γορτυνίας. Εμείς στο δήμο Γορτυνίας αντιμετωπίζουμε πολιτικά, ένα κεντρικό ζήτημα: Πως μπορεί να δημιουργηθεί βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη στην επαρχία της Ελλάδας. Σε αυτό το μοντέλο της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να εντάσσεται και η εκπαίδευση, η Παιδεία. Επομένως το ζήτημα για την εκπαίδευση στην επαρχία δεν είναι οργανωτικό ζήτημα, είναι πολιτικό ζήτημα».

* Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Γιάννης Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1962. Κατάγεται από τη Βάχλια και τα Τρόπαια Γορτυνίας. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάστηκε επί δεκαετία ως Τεχνικός Διευθυντής σε μεγάλη Βιομηχανία του Ιδιωτικού Τομέα και διατηρεί Γραφείο Μελετών που ειδικεύεται στις σύγχρονες εφαρμογές Πληροφορικής. Συμμετέχει ενεργά στην Μόνιμη Επιτροπή για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας.