Αειφόρος Ανάπτυξη Γορτυνίας - Αeiforia4Gortynia.blogspot.com

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Τουριστική αξιοποίηση της Λίμνης του Λάδωνα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της περιοχής του Λάδωνα η οποία αποτελεί τη βάση για την πλήρη τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής, στο site του Δήμου Γορτυνίας.